Ds. W. Jagersma

* Welkom
* Votum en groet
* Psalm 25: 1 en 2
* Gebed
* Lezen Hebreeën 1: 1-14 (John L.)
* Psalm 45: 1 en 2
* (Kindermoment)
* Preek
* Opwekking 461 (Mijn Jezus, mijn Redder)
* Geloofsbelijdenis: NLB 939: 1-3 (Op U alleen)
* Dankgebed
* Collecte
* Gezang 10 (De Heer zegene u)
* Zegen