Ds. W. Jagersma

• Welkom
• Votum en groet
• Opwekking 462 (Aan Uw voeten Heer)
• Gebed
• Even met elkaar praten: Wat heb je er aan dat je dit alles gelooft?
• Lezen: Romeinen 3: 21-26, HC zondag 23 (Gerda K.)
• Psalm 32: 1 en 2
• Preek
• Opwekking 798 (Houd vol)
• Geloofsbelijdenis: NLB 939: 1-3 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht)
• Gebed
• Collecte
• Zingende gezegend 270: 1, 2, 3 en 6 (lied: ‘de Heer beschut wie bij Hem schuilen’
• Zegen