Ds. W.L. de Graaff | 09:30 uur | 26 december

Liturgie op de 2e Kerstdag, met ds. Willem de Graaff Groningen.
Voorzang door MarCant met Eer zij God in onze dagen, LB 487, vers 1, 2, 3.

1. Mededelingen OVD
2. Votum en groet
3. Video via Youtube. Kerstlied Asser Kerken: Komt allen tezamen.
4. Kindmoment.
5. Light of the world door Maureen Medema.
6. Gebed
7. Lezing: Lucas 2: 1-21 door Lammie Hessels
8. Kind dat God aan ons gaf. Liederen voor de Gemeentezang 188 vers 1, 2, 3.
9. Preek: ‘Beter een goede buur’ (Matteus 1: 1, 16-17/ Lucas 3: 23, 38)
10. Blaas de bazuin en sla de trom. GK 2006 nummer 82 vers 1, 2, 3, 4
11. Gebed,
12. Aankondiging collecte,
13. Geloofsbelijdenis van Nicea door Bert Feunekes
14. Mary did you know door Anneleen, Lize en Maureen
15. Zegen

Nazang: Silent Night (Stille nacht) door Anneleen, Lize en Maureen

Begeleiding:
· Harry Kroek orgel
· Bert van der Molen trompet
· Anneleen Hoorn piano en zang, samen met Lize van der Wal en Maureen Medema. 3M zingt een aantal liederen.
· MarCant met 5 zangers zingt de voorzang en enkele liederen