Ld: E.A. Feunekes

Deze dienst wordt gehouden in het ‘Noorderlicht’ te Peelo.
 

 1. Votum en groet
 2. Zingen: GK06 171 (of Opw 464): “Wees stil voor het aangezicht van God..”
 3. Gebed
 4. Zingen: Ps 119 : 47
 5. Schriftlezing: Psalm 62
 6. Zingen: WK 454 : 1-4 “Mijn hart wacht stil op U, o Heer,….”
 7. Preek: thema “We zoeken rust..”
 8. Amenlied: DNB 62 : 3,4
 9. Apostolische Geloofsbelijdenis.
 10. Dankgebed
 11. Collecte
 12. Zingen: NLB 905 : 1-4
 13. Zegen