Enquete kinderwerk 2022

Beste ouder(s),

De zomervakantie is in aantocht. Het kerkelijk seizoen (met onder andere het kinderwerk) is bijna afgelopen. Zondag 10 juli zullen we het met de kinderen gezamenlijk afsluiten.

Het kinderwerk heeft de afgelopen 2 jaren een aantal veranderingen doorgemaakt. Een mooi moment om hier samen op terug te kijken.

Wij staan als commissie op het punt het kinderwerk te gaan evalueren. Wat ging er goed, wat kan anders of beter, hoe willen we na de zomer starten? Hierbij is uw / jullie mening als ouder(s) zeer belangrijk. We hebben een vragenlijstje opgesteld waarin we uw mening graag horen. We hopen dat vele ouder(s) van zich laten horen, zodat we een goed beeld krijgen van wat we samen willen qua kinderwerk in het seizoen 2022/2023.

In de vragenlijst hebben we het over kinderkringen en basiskringen.

Onder kinderkringen valt groep 1 t/m 6. De basiskringen zijn groep 7 en 8.

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd om de vragenlijst in te vullen!

Je kunt deze enquête invullen t/m 30 juni 2022.

Met vriendelijke groeten,

Kind & Kerk commissie – GKV Assen Marsdijk