Enquête Zondagse invulling

De invulling van de zondag is een onderwerp dat veel besproken wordt en al verschillende jaren actueel is. Door de corona-periode is deze invulling nog meer onder de aandacht gekomen.

Om te peilen hoe u/jij aankijkt tegen de invulling van de zondag willen wij je vragen om deze enquête in te vullen.

Hieronder vind u/jij een aantal korte vragen. Vul vooral in wat voor u/jou relevant is.

Je mag deze enquête persoonlijk maar ook als gezin invullen.

De uitslag van de enquête zal t.z.t. met de gemeente worden gedeeld. Ook kunnen we de eerste contouren die al zichtbaar zijn in de uitslag gebruiken in het werkblad voor de bespreking in de kringen. Deze staan gepland voor de maanden september/oktober.

Deze enquête kunt u/jij invullen tot en met 30 juni 2022.

 

Enquete Zondagse invulling

De zondag is een dag van vrijheid en rusten. Van ontmoeting met God samen met Zijn gemeente. Van Hem loven en danken. Samen luisteren naar zijn woorden. • Wat maakt de zondag voor jou tot een bijzondere dag? • Hoe richt jij de zondag in en zijn de kerkdiensten daarin belangrijk voor je? • Is de zondag (in je gezin) een feestelijke dag?
De kerk is een plek waar we God en elkaar mogen ontmoeten. Waar we gevoed mogen worden met Brood, dat leven geeft. Door de week gebeurt dat persoonlijk in Bijbellezen en gebed of samen in kringen, ontmoeting, catechese… Op zondag in de erediensten. Die voeding hebben we nodig als kwetsbare mensen in dit leven. • Ontvang je voldoende voeding vanuit de kerk? • Wat ervaar je aan positieve voeding? • Wat heb je meer nodig en waar denk je dan concreet aan?
Je bent niet alleen in de kerk voor jezelf, maar ook voor anderen. Je viert het feest van de verzoening samen, je zingt en bidt samen. • Ervaar je die verbondenheid ook? Zo ja, waarin of wanneer? Of niet? • Heb je ideeën voor meer verbondenheid?
Wij hadden voor de coronaperiode op zondag een morgen- en middagdienst. Op dit moment hebben we alleen de morgendiensten. Uitgangspunt morgendienst - verkondiging/Avondmaal/doop/belijdenis, etc. Uitgangspunt middagdienst – prediking/catechismus/leerdienst/themadienst/jeugddienst, etc. • Wat is voor u/jou de waarde van de morgendienst en de middagdienst? Vind je het waardevol om twee keer naar de kerk te kunnen gaan? • Zijn er praktische verhinderingen voor u/jou om op zondag (twee maal) naar de kerk te komen? Of zit het vooral vast op je eigen motivatie?
De morgen- en de middagdienst hebben wel een verschillend karakter, qua vorm lijken ze toch veel op elkaar. • Zou je de middagdienst ook anders kunnen invullen? Hoe? En zou de gemeente daarmee gediend zijn? • Zou dat je motiveren om de middagdienst te bezoeken?
De afgelopen corona-periode is een bijzondere periode geweest. Het heeft ons reguliere leven in die periode danig veranderd. We moesten dingen anders doen en anders organiseren. • Heeft de coronaperiode uw geloofsleven veranderd? • Wat heb je in de afgelopen periode op zondag gemist? Waarom? • Wat heb je als positief ervaren in de afgelopen periode? Waarom?
Wanneer je nog aanvullingen hebt, dan word je uitgenodigd om deze hieronder te beschrijven.
8. Persoonlijke gegevens
Mogen we je eventueel benaderen voor een nadere toelichting? Vul dan hieronder je naam in (niet verplicht).
9. In welke hoedanigheid heb je deze enquête ingevuld?
Kruis hieronder aan wat van toepassing is.
10. Wat is je leeftijd?
Deze enquête is ingevuld met betrokkenheid van de volgende leeftijdscategorie(n)