F. Folkerts

 1. Zingen gezang 868 : 1, 5 (LK 2013) Lof zij de Heer, de almachtige Ko
 2. Gebed
 3. Schriftlezing 1 Samuel 8 : 4 – 9 (John L.)
 4. Zingen Psalm 93 : 1 (GK) De Heer regeert, bekleed met majesteit
 5. Schriftlezing 1 Samuel 9 : 14 – 19 (John L.)
 6. Zingen Psalm 33 : 5 (GK) De grote Schepper aller dingen
 7. Schriftlezing 1 Samuel 10 : 20 – 24 (John L.)
 8. Zingen Psalm 21 : 2 (GK) U schenkt de vorst wat U belooft
 9. Tekst 1 Samuel 8 : 5b (Benoem liever een koning…)
 10. 1 Samuel 9 : 16a (t/m Israel)
 11. 1 Samuel 10 : 21m (Uiteindelijk viel het lot op Saul, de zoon van Kis.)
 12. Verkondiging Saul, de koning naar ons (of Gods) hart
 13. Zingen Psalm 72 : 1, 2, 10 (GK) O God, wil aan de koning schenken
 14. Dankzegging en voorbede
 15. Collecte
 16. Geloofsbelijdenis
 17. Zingen Gezang 871 : 1 – 4 (LK 2013) Jezus zal heersen waar de zon
 18. Zegen