F.H. Folkerts

Mededelingen van de kerkenraad
Foto’s en gedicht
Aansteken van de kaarsen
 

 1. Votum en Groet
 2. Zingen: Gezang 439 : 1, 2 Verwacht de komst des Heren
 3. Wet
 4. Zingen: Gezang 439 : 3 Een hart dat wacht in ootmoed
 5. Gebed
 6. Zingen: Gezang 464 : 1 Een engel spreekt een priester aan
 7. Schriftlezing: Lukas 1 : 24 – 38 (Alke H.)
 8. Zingen: Gezang 464 : 4 en 5 De hemel spreekt, Maria hoort
 9. Schriftlezing: Lukas 1 : 39 – 45 en vs 56 (Alke H.)
 10. Zingen: Projectlied, melodie: Midden in de winternacht (LVK 486)
 11. Tekst: Lukas 1 : 41 – 45
 12. Verkondiging
 13. Zingen: Gezang 441 : 1, 3, 6 Hoe zal ik U ontvangen
 14. Dankzegging en voorbede
 15. Collecte
 16. Zingen: Gezang 654 : 5, 6 Heer Jezus die ons hebt bezocht
 17. Zegen