F.H. Folkerts

 • Votum/Groet
 • Psalm 66 : 3, 5
 • Wet
 • Psalm 119 : 6, 42
 • Gebed
 • Schriftlezing Filippenzen 3 : 1 – 11
 • LvK 78 : 1, 2 Laat m’in u blijven, groeien…
 • Schriftlezing Filippenzen 3 : 12 – 21
 • LvK 95 : 1, 3 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
 • Verkondiging over Filippenzen 3 : 10–11
 • LvK 221 : 1, 2 Wees gegroet gij eersteling der dagen
 • Dankzegging en voorbede
 • Collecte
 • Opwekking 366 : 1, 2, 3 Kroon Hem met gouden kroon
 • Zegen