F.H. Folkerts

 1. Votum
 2. Zingen Gezang 171 : 1, 2, 3 Weest stil voor het aangezicht van
 3. Wet
 4. Zingen Gezang 170 : 1, 2 Vaste rots van mijn behoud
 5. Gebed
 6. Schriftlezing
  • Exodus 4 : 10 – 17
  • Exodus 17 : 8 – 13
 7. Zingen Psalm 77 : 4, 6 God, op wat Gij eens verrichtte
 8. Schriftlezing
  • Exodus 28 : 1 – 3
  • Exodus 32 : 1 – 6
 9. Zingen Psalm 99 : 5, 7
 10. Tekst Exodus 7:1-2; 17:12; 32:21-24
 11. Verkondiging
 12. Zingen Psalm 86 : 2, 5, 7
 13. Dankzegging en voorbede
 14. Collecte
 15. Zingen Gezang 435 : 2, 5 (LvdK) Heer ons lot is in uw handen
 16. ZegenKinderkring: groep 4