F.H. Folkerts

 1. Votum
 2. Groet
 3. Gezang 323 : 1, 2, 3 God is tegenwoordig, God is in ons midden
 4. Wetslezing
 5. Psalm 6 : 1, 3
 6. Gebed
 7. Schriftlezing: Leviticus 10 : 1-7; 10 : 16-20
 8. Psalm 39 : 1, 3, 5
 9. Schriftlezing: Leviticus 16 : 1 – 4
 10. Gezang 89 : 3 Heer verzoener van mijn zonden
 11. Verkondiging over de gelezen gedeelten
 12. Gezang 457 : 3, 4 (LvdK) Heilig, heilig, heilig
 13. Dankzegging en voorbede
 14. Collecte
 15. Gezang 297 : 1, 2 (LvdK) Toch overwint eens de genade
 16. ZegenKinderkring: groep 1