F.H. Folkerts

 1. Votum en groet
 2. Zingen: gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water
 3. Wet
 4. Zingen: gezang 157 : 1 – 4 Vader vol van vrees en schaamte
 5. Gebed
 6. Schriftlezing: Johannes 4 : 1 – 26 (NBV)
 7. Zingen: Psalm 36 : 2 (levensliederen) Zie hieronder
 8. Schriftlezing: Johannes 4 : 27 – 42 (NBV)
 9. Zingen: Psalm 36 : 3 (levensliederen)
 10. Tekst: Johannes 4 : 23b de Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden
 11. Verkondiging
 12. Zingen: Psalm 63 : 1, 2, 3
 13. Dankzegging en voorbede
 14. Collecte
 15. Zingen: Opw. 27
 16. Zegen


Psalm 36:2,3
Uw liefde, HEER, gaat hemelhoog.
Uw trouw reikt tot de regenboog.
Uw recht staat als de bergen.
Uw inzicht is oneindig diep.
U redt de mensen die u schiep
en blijft het dier beschermen.
Uw liefde is zo kostbaar, God!
De mensheid neemt haar toevlucht tot
de schaduw van uw vleugels.
Bij u doen mensen zich tegoed.
U lest hun dorst met overvloed,
zij delen in uw vreugde.

HEER, in uw licht zien wij het licht.
Het straalt met glans van uw gezicht.
Bij u ontspringt het leven.
Blijf liefdevol voor wie u kent,
Doe recht aan wie zich consequent
en eerlijk aan u geven.
Voorkom dat trots mij grijpen zal,
dat ik in slechte handen val,
zodat ik rond moet zwerven.
Zie hen daar liggen – aangedaan,
niet meer in staat om op te staan,
gevallen om te sterven.


Kinderkring: groep 1