Gerlof van der Heide | 17 juli | 09:30 uur

Votum & Groet
Lb 1,1-4 God heeft het eerste woord..
Woorden van het verbond
Ps. 145,3 Genadig is de Heer in wat Hij doet
Gebed
Spr. 6,6-11 en 30,24-25 (Kevin Lubberts)
Gk: 1,1-6 In het begin lag de aarde verloren
Spr 6,6
Preek.
Luisterlied: Psalmen voor Nu Ps. 104.
Dankgebed
Collecte
Gk 167,1-3 Samen in de naam van Jezus
Zegen