Goede Vrijdag met voorganger Ds. E. Kramer

Luisterlied: “Its is Well with my Soul”

Welkom door ds. Kramer

Gebed door ds. Schipper

Schriftlezen uit Johannes 19: 36-37

Luisterlied: “GK 34: 7 + 8”

Overdenking n.a.v. Johannes 19: 36-37

Voorbeden gebed door ds. Kramer

Luisterlied: “Zie hoe Jezus lijdt voor mij”