Henk van der Zeijden

Serie Abraham: de kunst van geloven
Deel 2: Blinde ambitie
Aanbidding van God

1. Openingsbelijdenis (=votum)
2. Groet
3. Lied: ‘Immanuel’, Opw. 576
4. Gods wil voor ons leven ( Johannes 15:9-15)
5. Lied: ‘Ik ben’, Sela
6. Gebed

Luisteren naar Gods Woord
7. Bijbellezing: Genesis 13:1-17
8. Verkondiging
9. Opw. 544 ‘Meer dan rijkdom’

Danken van God
10. Gebed
11. Collecte
12. Lied: ‘Machtig God, Sterke Rots’, Opw 277

Uitzending door God
13. Zegen