J.H. Kuiper

 1. Votum en groet
 2. Zingen ps 95: 1,2
 3. Gebed
 4. Zingen ps 95: 3
 5. Bijbellezen Hebreeën 6 (Bea)
 6. Zingen Liedboek (2013) 727: 1, 4, 5, 8, 10 voor alle heiligen in de heerlijkheid
 7. Preek
 8. Zingen gkb 2017 214 Ik heb de vaste grond gevonden
 9. Gebed
 10. Collecte
 11. Zingen liedboek 2013 103c 1,2,3 loof de koning heel mijn wezen
 12. Zegen