J.H. Kuiper

1. Zingen opw 689 spreek, o Heer, door uw heilig woord
2. Votum en groet
3. Zingen ps 139: 1,3
4. Lezen Matteüs 5: 17-42
5. Zingen opw 520: wees mijn verlangen
6. Gebed
7. Lezen Matteüs 5: 43-6: 3 en Colossenzen 2: 6-15 (Gera F.)
8. Zingen ps 119a (liedboek 2013 uw woord omvat mijn leven
9. Kindmoment: Zingen’ mijn hart is net een huis
10. Tekst: Matteüs 5: 48
11. Preek
12. Zingen psalm 25: 2,4 levensliederen
13. Gebed
14. Collecte
15. Slotlied Heer, u bent mijn leven
16. Zegen