Ds. J.E. Kramer

Zingen/Luisteren: “een toekomst vol van hoop”

Welkom

Gebed

Inleiding

Schriftlezing: Psalm 42,1-6

Zingen/Luisteren: GK 42: 1 tm 3 ‘Heer, een hert in dorre streken’

Overdenking

Voorbed en gebed

Luisteren/Zingen: GK 42a (2x) ‘als een hert dat verlangt naar water’ (Bert op piano)