John van der Heide | 10:00 uur | 8 augustus

Thema: Ken je de stem van de goede Herder?

Liederen vooraf: 4U

Votum en groet (Lied van Sela: Onze hulp en onze verwachting…)
Psalm 100
Wetslezing
Psalm 130 (Psalmen voor Nu)
Gebed
Lezen: Johannes 10:1-18
Lezen: Ezechiël 34:7-16
Kindermoment
Lied 23c (Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij)
Preek
Lied 653:1,6,7 (U kennen, uit en tot U leven)
Gebed
Collecte (aankondiging)
Psalm 79:5
Zegen (met als amen: Lied 415:3)

Uitleidende liederen door 4U