John van der Heide | 31 juli | 09:30 uur

Votum en groet
Zingen: Liedboek 30:1 (Wie maat de waat’ren in zijn holle hand)
Gebed via het luisterlied: Kinderopwekking 203 ‘Gebed’
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 86:4 (Leer mij naar uw wil te hand’len)
Lezen: Job 40:25 – 41:26 (Kevin Lubberts)
Zingen: GK 145: 1 t/m 4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)
Tekst: Psalm 104:26
Preek
Zingen: Psalm 104:1,7
Voorbede en dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 2: 1,2 en 4