John van der Heide | 5 juni | 09:30 uur

Votum en groet
GK06 167 – Samen in de naam van Jezus
Wetslezing
Ps.33:4,5
Gebed
Lezen: Hand.2:1-18; 37-40
Opw. 472 Blaas met de adem van uw Geest
Lezen: Rom.8:1-17
Ps.100
Preektekst: Rom.8:2. Thema: Hoezo vrijheid van de Geest?
Opw. 520 Wees mijn verlangen
Gebed
Collecte (aankondiging)
Luisterlied The change in me
Zegen