Kand. M.W. van der Veen

Votum&Zegen
Zingen: Psalm 27: 1,3
Gebed, aansluitend NGZ 171 (Hoor trouwe Vader ons gebed)
Lezen: Mattheus 10:5-10 en Mattheus 15:21-28 door Wolter t. H.
Zingen: NLB 574 (Glorie zij U Christus U leed onze nood)
Preek
Zingen: Psalm 87:1,3,4,5.
Geloofsbelijdenis: Gezang 179 A (in wissel zang)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen: Opwekking 575 (Jezus alleen Ik bouw op Hem)
Zegen