Kasper de Graaf

Zingen: Opwekking 733 – Tienduizend redenen
Stil gebed

Votum en groet
Zingen: Psalm 42: 1,2 (GK) – Heer, een hert in dorre streken
Gebed
Zingen: Psalm 42: 3,5 (GK) – O mijn ziel, zozeer verslagen
Lezen: Psalm 145
Kindmoment en kinderlied
Tekst: Psalm 145: 2
Preek
Zingen: Psalm 145: 1,3,5 (DNP) – Mijn God en Koning, ik wil toegewijd (wisselzang, zie onder)
Leefregels (vanuit Efeziërs 5: 1-20)
Zingen: Psalm 143: 8,10 (OB) – Laat mij Uw dier’bre goedheid prijzen (tekst zie onder)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Opwekking 70: 3,4 – U komt ons, Heer, in Christus tegemoet
Zegen