L. de Haan-Wilts | 09:30 uur | 28 november

Adventsproject door Elle en Rosanne
– Lezing Lucas 2,1-5
– Kaars aansteken
– Kinderverhaal
– Kinderlied – Elly en Rikkert: Jozef Timmerman

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 89: 1, 4, 7
Gebed
Bijbellezing: Micha 5,1-4a
Preek
Zingen: GK 2017 189: Hoe zal ik hem bezingen: 1, 2, 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 708 – Kom, zing voor de Heer die eeuwig regeert
Gebed
Collecte
Zingen: Sela – In deze stilte
Zegen