Landelijke studiedag

Datum: 3 oktober 2015

Aanvangstijd: 10:30

Informatie:

Landelijke studiedag ‘Zorgen voor een eigenwijze kudde’
Datum: zaterdag 3 oktober 2015
Locatie: De Gift City en VEZ, Rieteweg 12, 8041 AK Zwolle

Een missionaire kerk die het evangelie verkondigt in een seculiere context wordt al snel geconfronteerd met moeilijke vraagstukken, bijvoorbeeld rondom nieuwe samenlevingsvormen en persoonlijke vrijheid.
In de gemeente zijn ‘herders’ en ‘schapen’ samen onderweg. Allerlei morele keuzes komen op ons pad. In een tijd van zelfontplooiing en individualisme probeert de kerk in gezamenlijkheid te zoeken naar de weg van Jezus Christus. Maar hoe doe je dat?

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Zorgen voor een eigenwijze kudde. Een pastorale ethiek voor een missionaire kerk organiseren het Praktijkcentrum, de Theologische Universiteit van Kampen en de Evangelische Theologische Faculteit van Leuven een landelijke studiedag op 3 oktober 2015. De thema’s zijn hierboven verwoord.
Naast Patrick Nullens (ETF) zullen Hans Schaeffer (TU Kampen), René Swieringa (Vrije evangelisatie Zwolle) en Jos Douma (pastor Plantagekerk Zwolle) bijdragen leveren. Ook zijn er interactieve rondes met de deelnemers.
Meer informatie over het programma vindt u op de website van het Praktijkcentrum. Daar kunt u zich ook inschrijven voor deze dag.

Zorgen voor een eigenwijze kudde is een uitgave van Boekencentrum en aldaar te reserveren of bestellen. Het boek zal ook op de studiedag verkrijgbaar zijn.

Meer informatie: Praktijkcentrum; 038 42 555 18;
www.praktijkcentrum.org

Zorgen voor een eigenwijze kudde - landelijke studiedag 3-10-2015

Deel dit bericht: