Laurens Odding | 18 september | 11:00 uur

Sela ‐ Votum & groet (Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer)
Gebed
Kindermoment & lied
Schriftlezing Handelingen 1:8 & Handelingen 10:9-44
Opwekking 334 (Heer uw licht en uw liefde schijnen)
Preek (incl filmpje)
Opwekking 805 (Maak ons hart onrustig, God)
Regel van dankbaarheid: Jacobus 3:5-9 & stiltemoment
Voorbede
Collecte
Slotlied: Opwekking 54 – Loof de Here alle gij volken (Canon)
Zegen