Ld. Arnoud de Koning

  Komen:

 1. Votum en zegegroet
 2. Zingen: LB 864:1,2,3 ‘Laat ons de Heer lofzingen’
   
  Buigen:

 3. Gods aanwijzingen voor ons leven
 4. 4. Zingen: Psalm 119:1,2 (De Nieuwe Psalmberijming)
 5. Gebed
   
  Horen

 6. Kindmoment, filmpje
 7. Kinderkring: groep 1,2
 8. Bjbellezing: Hebreeën 12:1-13 (John vd H.)
 9. Verkondiging
 10. Zingen: GK 164 ‘Jezus vol liefde’
 11. Dankgebed
   
  Geven:

 12. Collecte
 13. Zingen: LB 913: 1,2,3,4 ‘Wat de toekomst brengen moge’
   
  Gaan:

 14. Zegen