Ld. Arnoud de Koning

Komen

Votum en openingsbelijdenis

Zingen psalm 8: 1,3,4 en 6 (nieuwe psalmberijming)

 

Buigen

Zingen: GK (2017) 243: 1-4 (Heer, ik kom tot U)

Gebed

 

Horen

Kindermoment

Schriftlezing uit Psalm 8 en Hebreeën 1: 1-4

Verkondiging

Zingen LB (2013) 316: 1 (a), 2 (m), 3(v), 4(a) (Het woordt dat u ten leven riep)

Gebed

 

Geven

Collecte

Zingen GK 145: 1-4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)

 

Gaan

Zegen