Ld: J. van der Heide

   
  Moment van Stilte
   

 1. Votum en groet
 2. PvN 84
 3. Gebed
 4. Opw.733 ‘Tienduizend redenen’
 5. Lezen (Jaap K.):
      Gen.39:21-40:23
      2 Tim.2:8-13

 6. Ps.105:8,9,10
 7. Preek Gen.40:8b: De uitleg van dromen is toch een zaak van God?
  Vertelt u mij die dromen eens.

 8. LvK.305 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’
 9. Geloofsbelijdenis
 10. Opw.461 ‘Jezus mijn redder’
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Ps. 56:3,4
 14. Zegen met als amen: Lied 456:3