John van der Heide

Votum en groet van Sela
-Psalm 65:1,2 (DNP) Vanuit de stilte klinkt ons zingen
-Lezing van de wet
-Psalm 19:3 (DNP) Volkomen is Gods wet
-Gebed
-Lezen: Efeziërs 5:21-6:9
-Lezen: Spreuken 2:1-6
-Verkondiging
-Gezegend is de Vader (Sela)
-Gebed
-Tijd voor de Collecte
-Lied 974:1,2,4 Maak ons uw liefde, God
-Zegen met als amen: lied 415: 3