Ld: John van der Heide

Luk 15: 11-24 – zoektocht naar genade
 

 1. Votum/groet
 2. Gez 108 (Halleluja, eeuwig dank en ere)
 3. Gebed
 4. Lezen Luk 15: 11-24 / Gen 3: 1-7 (Jaap K.)
 5. Ps 103: 4, 5 (Zo hoog en wijd…; Zoals een vader..)
 6. Preek
 7. Opw 428 (Genade, zo oneindig groot…)
 8. Dankgebed
 9. Belijden van ons geloof
 10. Psalm 51: 1,5 (Ontferm U, …; Schep in mij, …)
 11. Collecte
 12. Gez 140 (Alle roem is uitgesloten)
 13. Zegen