Ld: Bert Doornbos

 1. Votum en groet
 2. Juicht want Jezus, Hij leeft!
 3. Gebed: Liedboek 314 (Here Jezus om Uw woord zijn wij hier bijeengekomen)
 4. Schriftlezing uit Marc. 8: 22-31 (Derkine K.)
 5. Zingen Liedboek 534 (Hij die blinden weer liet zien)
 6. Preek over Marc. 8:22-26.
 7. Zingen GKB 161 (Heer u bent mijn leven de grond waarop ik sta)
 8. Gebed
 9. Collecte
 10. Zingen Opw. 334 (Heer uw licht en liefde schijnen)
 11. Zegen

 
Kinderkring: groep 5