Leesdienst

 1. Votum en zegengroet
 2. Gezang 118
 3. Gebed om verlichting door Heilige Geest
 4. Lucas 1 vers 26 t/m 38
 5. Gezang 127 vers 1
 6. Lucas 1 vers 39 t/m 46
 7. Gezang 127 vers 6
 8. Preek
 9. Gezang 132
 10. Geloofsbelijdenis van Nicea
 11. Gezang 47 GKB
 12. Dankzegging en voorbede
 13. Psalm 63 vers 2 en 3
 14. Collecte
 15. Zingen
 16. Opwekking 717
 17. Zegen