Leesdienst

 1. Votum en groet
 2. Zingen: LvK 328
 3. Gebed
 4. Kind moment
 5. Zingen GKB 39; Als je bidt zal Hij je geven
 6. Lezen: Daniël 6:1-15
 7. Zingen: Psalmen voor Nu 57: 1, 2, 3
 8. Lezen: Daniël 6:16-29
 9. Zingen: Psalmen voor Nu 57: 4, 5, 6
 10. Preek
 11. Zingen: Ps 105:1,3
 12. Gebed
 13. APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS. (melodie: LvK 114, berijming: Casper Koolsbergen).
 14. Collecte
 15. Zingen: Opwekking 574 (in canon)
 16. Zegen