Leesdienst

 1. Votum en zegengroet
 2. Zingen: Psalm 29 vers 4 en 5
 3. Gebed om verlichting door Heilige Geest
 4. Bijbellezing: Galaten 2 vers 1 t/m 10
 5. Zingen: Gezang 70
 6. Preek: Galaten 2 vers 1 t/m 10
 7. Amenlied: LvK 1973; 192 vers 6
 8. Geloofsbelijdenis van Nicea
 9. Zingen: Gezang 107
 10. Dankzegging en voorbede
 11. Collecte
 12. Zingen: Opwekking 642
 13. Zegen