Leesdienst

 1. Votum en zegengroet
 2. Zingen: LvdK 479 “Aan U behoort o Heer der Heren”
 3. Gebed om verlichting door Heilige Geest
 4. Zingen: LvdK 324 met medewerking Marcant
 5. Bijbellezing: 2 Samuel 18:1-8 en 18:24-19:9 (Alke H.)
 6. Zingen: Psalm 132 vers 1, 4, 6 en 10
 7. Preek: 2 Samuel 19 vers 1
 8. Amenlied: GK Gezang 48 vers 1 en 4
 9. Geloofsbelijdenis van Nicea
 10. Zingen: GK Gezang 107 alle verzen
 11. Dankzegging
 12. Zingen: Opwekking 342 ( m.m.v. Sound of Joy)
 13. Collecte
 14. Zingen: LvdK 444 “Grote God wij loven U” alle verzen
 15. Zegen

 
Kinderkring: groep 5