Leesdienst

 1. Oproep om de Here te aanbidden
 2. Moment van stilte
 3. Votum/zegengroet
 4. Psalm 97: 1,2 en 3
 5. Gebed dmv Gezang 177 ‘Hoor, trouwe Vader, ons gebed’
 6. LvK 444 ‘Grote God, wij loven U’
 7. Schriftlezing
  • Mattheüs 6: 1-18
  • Efeziërs 4: 25-32
 8. Tekst: Mattheüs 6:14
 9. Preek
  • Psalm 32: 4,5
 10. Vervolg van de preek
 11. Psalm 133:1
 12. Dankgebed
 13. Geloofsbelijdenis van Nicea
 14. Psalm 133: 2,3
 15. Collecte
 16. Gezang 167 ‘Samen in de naam van Jezus
 17. Zegen