Leesdienst

  • Votum
  • LvK Gez. 328
  • Lezen Marcus 12:28-13:2
  • Psalm 10:2,6
  • Tekst Marcus 12:41-44
  • LvK Gez. 350
  • Geloofsbelijdenis
  • LvK Gez. 473
  • Collecte
  • LvK Lied 281Kinderkring: groep 6