Arnoud de Koning | 10:00 uur | 25 juli

Vol vertrouwen verdergaan

Aanbidding van God

1. Openingsbelijdenis (=votum)

2. Groet

3. Lied: GK (2006)119:1,2 ,3 ‘De kerk van alle tijden’

4. Gods wil voor ons leven (bv. Johannes 15:9-15)

5. Lied: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’, GK(2017) 119a (niet de psalm dus)

6. Gebed

Luisteren naar Gods Woord

7. Bijbellezing: Handelingen 2:22-24 en 41-47 (NBV)

8. Verkondiging

9. Lied: Opw. 798 ‘Hou vol’

Danken van God

10. Gebed

11. Collecte

12. Lied: ‘Ik zal er zijn’ (Sela)

Uitzending door God

13. Zegen