Leesdienst, B. Feunekes

Votum en groet
Zingen: DNPB 136 : 1,2,5,6,7,8
Gebed
Schriftlezing: Exodus 14 : 1-18 (Jaap K.)
Zingen: NLB 606 “Met Mozes zijn wij meegegaan”
Preek: thema “Vertrouw nou maar op mij” (n.a.v. Ex 14:14)
Amenlied: GK 77 : 4, 6
Geloofsbelijdenis. GK 175b
Gebed
Collecte
Zingen: GK06 115/LvK 291 vs 1 en 2 “Nooit kan’t geloof te veel verwachten”
Zegen