Lyanne de Haan

Welkom en mededelingen
Gezongen votum
Groet
Gezongen amen
Zingen Opw. 520 – Wees mijn verlangen
Wet Gal. 5,13-26
Zingen Psalm 141: 2 en 3
Gebed
Bijbellezing Matteüs 3,13-4,11 (Erik Koelewijn)
Preek
Zingen Opw. 377 – Wat de toekomst brengen moge
Dankzegging/voorbede
Collecte
Zingen Cohen/vd Berg – Halleluja
Zegen