Drs. J.M. de Jong

 1. Votum en zegengroet
 2. Opw. 671 ‘U schiep zon en maan en sterrenpracht’
 3. Gebed
 4. Lezen: Gen. 31:1-21
 5. Ps. 115: 3-4 ‘Hun afgod heeft een mond, die nimmer spreekt.’
 6. Lezen: Gen. 31:22-54
 7. Ps 115:5 ‘Maar Israël, vertrouw gij op de Heer’
 8. Preek: Gen. 31:19b
 9. Geloofsbelijdenis van Nicea
 10. Ps. 16: 1-4 (www.levensliederen.net) ‘Bewaar mij, want ik schuil bij u, mijn God’
 11. Dankzegging en voorbede
 12. Collecte
 13. LvK 118:1-2 ‘Op u mijn Heiland blijf ik hopen’
 14. Zegen