Mini symposium: Psyche en geloof

Datum: 26 januari 2017

Aanvangstijd: 20:00

Informatie:

UITNODIGING
Mini-symposium:
Psyche en geloof. Over de rol van geloof bij psychische problemen.
Do. 26 januari | 20.00 uur | Morra 2, Drachten
 
De wederzijdse invloed tussen geloof en psychiatrie is groot, soms verwarrend. Waar ligt de grens tussen gezond geloof en zieke gedachten?
Graag nodigen we u uit voor ons mini-symposium in Drachten.
Programma:
19.30 uur: Inloop
20.00 uur: Welkom
20.10 uur: Lezing dr. J. Schaap-Jonker:
‘Is God je therapeut? Over de rol van geloof bij psychische problemen’
Hanneke Schaap is godsdienstpsycholoog en rector van het Kennisinstituut christelijke ggz.
21.00 uur: ‘Cases uit de praktijk. Over de rol van geloof bij psychische problemen’
Geloof en hulpverlening liggen dicht bij elkaar. Ook in de pastorale praktijk krijgt u te maken met psychische problematiek. Graag bespreken we een aantal cases met u. Hiervoor kunt u van tevoren vragen aandragen via het aanmeldformulier.
 
Aanmelden
Dit mini-symposium organiseert Eleos voor mensen die werkzaam zijn in het pastoraat, gemeenteleden en andere geïnteresseerden.
Deelname is kosteloos. Aanmelden kan op www.eleos.nl/minisymposium_Drachten.
Vragen
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op via drachten@eleos.nl.
 
 

Met vriendelijke groet,
 
GGZ Eleos
Team Drachten

Deel dit bericht: