Bezoekbroeders/zusters

Geplaatst op door

Bezoekbroeders en bezoekzusters
Al jaren zijn een aantal broeders en zusters van de gereformeerde Asser kerken actief in het bezoeken van onze broeders en zusters die wonen in de Arendshorst. Zij brengen geregeld pastorale bezoeken aan hen die wonen in de Serviceappartementen of in het Verzorgingshuis. Onze broeders en zusters stellen deze bezoeken altijd erg op prijs. Afstemming van de bezoeken is er met de ambtsdragers die daar een speciale taak hebben.
 
Nu zijn er een aantal vacatures ontstaan en die willen we graag weer invullen. Wilt u er over nadenken om dit mooie en dankbare werk voor onze oudere broeders en zusters op u te willen nemen? Aangezien de hele pastorale zorg in de Arendshorst plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de GKv te Assen-West, zal de benoeming ook door die kerk plaatsvinden.
 
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de pastoraal werker br. F. Folkerts, telefoonnummer 0592-341116 of per mail ffolkerts@accoladezorggroep.nl
Scriba kerkenraad Assen-West

Deel dit bericht: