Onderzoek studenten Hogeschool VIAA

Geplaatst op door

Vier studenten Godsdienst Pastoraal Werk aan Hogeschool VIAA in Zwolle werken aan een onderzoek. Het onderzoek richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 – 18 jaar in de CGK, GKv en NGK. Onderzocht zal worden of jongeren in deze leeftijdscategorie geloofstwijfel, dan wel geloofsvragen hebben. Met name willen we onderzoeken of en in hoeverre deze jongeren de ruimte voelen om deze twijfels en vragen, als blijkt dat die er zijn, te uiten binnen hun gemeente.
 
Om dit onderzoek mogelijk te maken hebben wij uw hulp nodig. Vriendelijk willen we u verzoeken of u daar uw medewerking aan zou willen verlenen. Doormiddel van deze mail willen wij u alvast informeren over onze plannen.
 
Het is de bedoeling dat wij over ongeveer twee weken een introductiebrief sturen met daarin uitleg over ons onderzoek. Ook zal er in die brief een link staan naar een online enquête. Het verzoek is dan of u deze brief wilt opnemen in uw kerkblad. Er worden tegenwoordig veel kerkbladen digitaal verzonden. Ook denken wij dat andere sociale media ingezet zouden kunnen worden om de vragenlijst te verzenden. Als er een jeugdouderling of jongerenwerker actief is in uw gemeente, zou die ook via de bekende mailadressen en mediakanalen de introductiebrief kunnen verzenden naar de jongeren.
 
Op voorhand zijn we u erkentelijk voor uw geboden hulp.
 
Hartelijke groet,
 
Arjen Uil
Irene Vos
Laurens Wiersma
Hans Lamberink

Deel dit bericht: