IVP (interne vertrouwenspersoon)

De kerk en thuis een veilige plek? Soms niet. Wanneer je te maken hebt met problemen op het gebied van: huiselijk geweld, intimidatie, seksueel misbruik. Weet dan dat er zorg voor je is. Er zijn vertrouwenspersonen, ook in deze kerkelijke gemeente in Marsdijk. Zij luisteren naar je verhaal. Ze helpen met het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen voor verbetering van de situatie. Zij kunnen informatie geven en advies. Ook wanneer je je zorgen maakt om iemand anders die te maken heeft met geweld of misbruik. Samen zoeken naar een goede vorm van hulp.
 
christa
Christa Schoon
06-16006291
 
 
 
 
 

Arnoud de Koning
06-41258000
 
 
 
Per mail zijn de vertrouwenspersonen te bereiken op: ivp@gkvassenmarsdijk.nl