Kerkenraad

De Raad
De raad van de gemeente bestaat uit gekozen leden, die samen leiding geven aan de gemeente, vooral ten behoeve van de groei in het geloof. De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het beleid en zijn persoonlijk actief in het pastoraat. De diakenen zorgen dat er voor alle mensen aandacht en zo nodig hulp is.
Lees meer

Het Pastoraal Team
De ambtsdragers van het Pastoraal Team richten zich voornamelijk op geestelijke en beleidsmatige zorgtaken waarmee zij, al of niet met beroepsmatige hulp van buiten, ouderlingen en taakgroepen adviseren en ondersteunen om het (geloofs) welzijn van de gemeenteleden te bevorderen.

Het Diaconaal Team