Taakgroep Eredienst

De zondagse samenkomsten (kerkdiensten) die wij in ons kerkgebouw De Voorhof houden, zijn belangrijk voor ons. Daar staan we samen stil bij wat God ons te zeggen heeft en ontmoeten wij elkaar. De Taakgroep Eredienst houdt zich bezig met de invulling van de samenkomsten. Zij zorgt bijvoorbeeld voor de preekvoorziening, het begeleidingsrooster en andere vormen van muzikale ondersteuning.

Daarnaast houdt de Taakgroep Eredienst de liturgische ontwikkelingen bij, zorgt zij voor leesroosters en geeft zij de Kerkenraad advies over liturgische zaken. Op deze manier draagt de Taakgroep Eredienst zorg voor mooie, inspirerende kerkdiensten maar vooral voor kerkdiensten die tot eer van God zijn.

Voor de zondagse samenkomsten heeft de taakgroep ook een ‘Muziekprofiel’ opgesteld.