Voorhofsenioren

Een aantal senioren van de gemeente van Assen-Marsdijk komt in de herfst- en wintermaanden elke maand bij elkaar. Meestal op de derde donderdagmiddag van de maand.

Bij deze bijeenkomsten is ‘ontmoeting’ het belangrijkste onderdeel. Er is gelegenheid voor gesprekken om elkaar beter te leren kennen en met elkaar mee te leven. Er worden activiteiten georganiseerd om dit te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld een informatiemiddag over zorg en veiligheid, een excursie naar een bedrijf in de buurt, maar ook een gezamenlijke kerstmaaltijd. De binnenactiviteiten zijn in een van de zalen van kerkgebouw “De Voorhof”. Afhankelijk van de aard van de activiteit(en) wordt van de deelnemers een financiële bijdrage gevraagd.

Contactpersonen:
Roelie Lieuwes 0592 – 269102 e-mail: roelieuwes@home.nl
Eef Onrust 0592 – 373249 e-mail: eefonrust@hotmail.com
Jaap Kalisvaart 0592 – 345786 e-mail: jbkalisvaart@planet.nl
Jennie Booij 0592 – 345786 e-mail: j.p.booij@planet.nl