Het Avondmaal

Gast en Avondmaal
Als gemeente van Assen Marsdijk vieren wij acht keer per jaar het Heilig Avondmaal.
In verband met het ‘Coronavirus’ zijn onze kerkdiensten anders ingevuld en ook de ‘Avondmaalsvieringen’
Zie de berichtgeving hiervoor op de website.
 
Lees hier het uitnodigingsbeleid van de GKV AssenMarsdijk.